Back to top
Nõukogude armee õhujõudude suvevorm isetehtud ordenitega
Nõukogude Liit (Läti), 1980. aastad
Latvijas Okupācijas muzejs, Riia, Läti

1980. ja 1981. aastal puhkes suur tänavarahutuste, istumisstreikide ja vägivaldsete kokkupõrgete laine. Valitsev süsteem ei rahuldanud noori, kuid sellele ei suudetud ka alternatiivi leida.
Tööpuudus ning rassi- ja usuküsimuste pinnalt tekkinud pinged viisid veriste kokkupõrgeteni, milles osalesid tihti ka noored.

Ida-Euroopa noored võitlesid seevastu peamiselt rahu, vabaduse ja inimõiguste eest. See oli reformide elluviimisel ja autonoomia saavutamisel määrava tähtsusega.