Back to top
Georges Hobé ja tema abikaasa portree
Belgia, 19. sajandi teine pool
Gustave Vanaise (1854–1902)

Tööstusliku revolutsiooniga kaasnenud sotsiaalsete muutuste käigus kujunes välja uus ühiskonnarühm – kodanlus. Majanduslikult sõltumatud, haritud ja üha suuremaid poliitilisi õigusi võitvad kodanlased olid majanduslikke ja poliitilisi muutusi edendav jõud.