Back to top
Kreeka päästepaketi referendumi „ei“ sõnumiga lipp
Kreeka, 5. juuli 2015
Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Järjestikused majanduse päästeaktsioonid, maksumaksjat koormavad kohustused ja riikide vastuolulised kokkuhoiumeetmed panid proovile kodanike toetuse ELile. Tõusis euroskeptilisus ja maad võtsid liiduvastased meeleolud. Jõudsalt kasvas poolehoid natsionalistlikele ja paremäärmuslikele suundumustele. Mitmes liikmesriigis, näiteks Hispaanias, Kreekas ja Ungaris, põletati ELi lippe.