Back to top
Tühjad kiirteed autovabal pühapäeval
Madalmaad, 1973
Rob Mieremet
foto
Nationaal Archief, Haag, Madalmaad

Energiakriis mõjutas otseselt inimeste igapäevaelu ja sundis enamiku Lääne-Euroopa riikide valitsusi tegutsema. Kütuse säästmiseks korraldati raiskamisvastaseid kampaaniaid ja rakendati pühapäevast autosõidukeeldu. Selle kriisi tõttu sai valusalt selgeks, kui suurel määral sõltus lääneriikide majandus energiaimpordist.