Back to top
Naine kirja kirjutamas
Frans Van Mieris seenior (1635–1681), 1680
Rijksmuseum, Amsterdam, Madalmaad

MÕTTED

Kirjutamine, lugemine, joonistamine, mäng ja tants on vaimsuse väljendusvormid ja tegevused, millega antakse edasi tohutul hulgal mõtteid ja ideid – pidevalt vahetatavate ja muutuvate sõnumitena, meetoditena, mallidena ja motiividena. Ajaloo vältel on paljud leiutised alguse saanud sellest, et eri päritolu inimesed õpivad üksteiselt ja mõjutavad üksteist.