Back to top
©-Studio Harm Rensink

Eraldusjooned ja kokkupuutepunktid“ räägib piiridest ja nende vastandlikkusest – need võivad olla füüsilised ja kontseptuaalsed, väljamõeldud ja tegelikud. Euroopaga seostatakse tihti rände ja inimõiguste ning riikide suveräänsuse ja protektsionismi temaatikat. ELi peetakse ju inimõiguste kantsiks, aga ka karmilt valvatud kindluseks. Kultuuriüritused, sport, festivalid ja laadad püüavad jätta muljet ideaalsest ühiskonnast ning aitavad seejuures määratleda eurooplaseks olemise sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ja inimlikke tahke.