Back to top
Näituse „Rahutu noorus“ kulisside taga

Lugu sellest, kuidas valmis näitus „Rahutu noorus“, mis räägib Euroopa ajaloo jaoks olulistel kümnenditel – 1940. aastate lõpus, 1960. aastatel, 1980. aastatel ja 2000. aastatel – sirgunud noortest.