Back to top
„Baga Nimba“ - Niyi Olagunju (sünd 1981), Ühendkuningriik ja Nigeeria, 2019, skulptuur – vanandatud puit ja kullatud pronks
© Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Koloniaalpärand

Mitme sajandi vältel kuulusid Euroopa riikide koloniaalvõimu alla tohutu suured territooriumid ja piirkonnad üle maailma. Kolooniatest voolas Euroopasse rikkust ja ressursse, sealsed kohalikud elanikud jäid aga rõhutuks ja vaeseks.

Niyi Olagunju skulptuur väljendab kolonialismi traumeerivast kogemusest tulenevat identiteedi katkemist. Kolooniatest toodud vaimse, religioosse, sotsiaalse või ühiskondliku tähendusega esemetest said Euroopa muuseumide eksponaadid. See oli Aafrika ajaloo, kultuuri ja traditsioonide röövimine ja hajutamine, millega rikuti kultuuriväärtuste algset tähendust ja lõppkokkuvõttes soodustati ajaloolist juurtetust.

Mõnes Euroopa riigis on hakatud muuseumide kogusid üle vaatama, kuna nõutakse kunagi küsitaval viisil saadud museaalide tagastamist päritoluriikidele.