Back to top
Fries Verzetsmuseum, Madalmaad
© Collection Stichting Verzetsmuseum Fryslân

Madalmaade vabastamisel kasutatud langevarjunukk - 1945

Langevarjunukke kasutasid esimesena tõhusalt 1940. aastal Belgiat ja Madalmaid okupeerinud Saksa relvajõud. Nendega juhiti tähelepanu kõrvale päris-langevarjurite maandumiskohtadest. Nukud olid määratud iseenesest lagunema ja neid on väga vähe säilinud.