Back to top
© Euroopa Ajaloo Maja, Belgia

„Malleus Maleficarum“ („Nõiahaamer“) – nõiakunsti ja nõidade vastane käsiraamat - Frankfurt, 1588

Trükipressi leiutamine 1440. aasta paiku tõi kaasa info- ja väärinfotulva. Kontrolli puudumine trükisõna sisu üle tekitas juba siis ärevust, mida võiks ehk võrrelda tänaste muredega valeuudiste, moonutatud tegelikkuse ja vaenukõne levitamise pärast. Trükirevolutsioonil oli palju ohvreid. Suur menu oli nõidumise ja nõidade vastastel väljaannetel, millega rohkem kui kahesaja aasta vältel õhutati nõiduses kahtlustatavate inimeste massilist tagakiusamist ja hukkamist. Samal ajal kasvas kirjaoskajate eurooplaste hulk ning lugejad said raamatutest, lendlehtedest ja ajalehtedest innustust ka kodanikuvabadusi nõuda ja ajaloo kulgu muuta.