Back to top

Minema visatud

Ühe tänapäevase kriisi ajalugu

18. veebruar 2023 – 14. jaanuar 2024

inglise, prantsuse, hollandi, saksa keeles

Prügi. Võib-olla on see meid ähvardava keskkonnakriisi kõige nähtavam ja tajutavam aspekt.

 „Minema visatud“ on projekt, kus kaevutakse jäätmete varjatud ajalukku Euroopas ja uuritakse, kuidas prügi annab tunnistust ühiskondlikest muutustest. Väljapanek algab tööstusrevolutsiooni ajaga ning kulgeb läbi sõjakitsikuse ja sõjajärgse tarbimisbuumi kuni praeguse ületamatuna näiva jäätmekriisini. Näitus kajastab põhjalikke muutusi selles, kuidas oleme minevikus prügisse suhtunud ja prügist vabanenud, kuidas me prügist mõtleme... või ei mõtle. Pilguheit möödunule teeb praeguse kriitika ja valjud muutusenõudmised asjakohaseks ja mõttekaks.

Projekt „Minema visatud“:

  • näitus Brüsselis koos avaüritusega 18. veebruaril,
  • digiplatvorm,
  • näitusekogumik, milles käsitletakse teemat sügavamalt ja dokumenteeritakse tervikprojekt.
 
Photo © Mandy Barker

Projekti ülevaade

Esimene osa: Kas ütlesite prügi?

Näitusel „Minema visatud“ käsitletakse Euroopa jäätmete ajalugu neljas osas. Esimene osa: Kas ütlesite prügi?

Teine osa: toorainest jäätmeteks (1800–1945)

19. sajandi alguses kasvas Euroopa rahvastik kiiresti ja selle tulemusel suurenes ka kaupade tootmine. See tähendas ka suuremaid jäätmekoguseid, millest tihti üsna loominguliselt uusi asju valmistati ja neid isegi uuesti müüdi.

Kolmas osa: äraviskamise Euroopa (1945.–tänapäev)

Pärast Teist maailmasõda hakkas jõukus kasvama ja üha suurem hulk inimesi võis endale tarbekaupu lubada.

Neljas osa: Elu prügiga või prügita

Näituse viimane osa käsitleb tänapäeva maailma prügikäitluse juhtmõtteid – vähendamine, korduskasutamine, ringlussevõtt ja parandamine – ning võrdleb neid ajast aega kasutusel olnud mõistlike harjumustega.

Kohalik osalusprotsess

See näitus on pühendatud prügile – keskkonnakriisi võib-olla kõige nähtavamale ja tajutavamale aspektile. Seetõttu on prügi käitlevatel inimestel siin sõna sekka öelda! Näituse ettevalmistamisel ei piirdutud arhiivide ja akadeemiliste allikatega, vaid mindi ka tänavaile, et õppida oma ala asjatundjatelt.

Veebiplatvorm

Koolituspakkumine