Back to top

„Kui seinad kõnelevad!“

Plakatid • Reklaam, propaganda ja protest

30. aprill 2022 – november 2022

Plakat kujunes kunstivormiks 19. sajandi lõpu Euroopas. Selle sündi mõjutasid maailma järjest suurem ärikesksus ja poliitiliste ideoloogiate vastandumine. Muljetavaldavalt suured ja silmatorkavad plakatid hakkasid ruttu avalikus ruumis domineerima ja andsid linnakeskkonnale uue näo. Plakatid on ajutised ja mõeldud konkreetsesse ajahetke, samas laenavad need palju elemente varasemast ning jätavad omakorda püsiva jälje kultuurimällu. „Kui seinad kõnelevad“ koosneb Euroopa Ajaloo Maja kogust valitud plakatitest ning käsitleb eurooplaste erinevuste ja sarnasuste keerulist põimumist ja teemasid, mis ulatuvad maailmasõdade ja külma sõja aegsest propagandast kuni kultuurivahetuse, turismi ning ühiskondlike liikumiste tekke ja laialdase levikuni pärast II maailmasõda. Muu hulgas vaatleb näitus avaliku sfääri arengut ja teisenemist Euroopa linnades ning mõtiskleb plakatite disaini märkimisväärse muutumise üle Euroopas, aga ka piiriüleste paralleelide, sarnasuste ja seoste üle.

Näituse ülesehitus

Sissejuhatus

Vastasseis ja ühtsus

Eraldusjooned ja kokkupuutepunktid

Aktivism ja meeleavaldused

Mis saab pärast plakateid?

Mida näitus õpetab?