Back to top

Mitmehäälne lugu jäätmete ajaloost, koostöös oma ala ekspertidega

Profile headshots of waste workers in Brussels

Kuidas saab rääkida jäätmete ajaloost, mõistmata praegust olukorda? Kuidas rääkida jäätmetest, jättes tähelepanuta inimesed, kes nendega tegelevad? Kuidas teha prügiteemalist näitust, kui ei konsulteeri selle ala asjatundjatega? Inimesed, kes tegelevad Brüsselis jäätmekäitluse ja jäätmetekke vähendamisega, avasid meile uksed ja jagasid oma teadmisi.

2020. aastal asus Euroopa Ajaloo Maja kavandama ajutist näitust, mis annab ajaloolise ülevaate jäätmetest Euroopas. Tegemist ei ole pelgalt näitusega, vaid mitmekülgse muuseumiprojektiga, mis võimaldab kaasata muidki osalejaid peale kuraatorite ja ajaloolaste. See on Euroopa Ajaloo Maja viies ajutine näitus ja kannab nime „Minema visatud – ühe tänapäevase kriisi ajalugu“.

Mõte kasutada osaluspõhist lähenemisviisi tekkis juba kavandamise algetapis: kui näitus keskendub jäätmetele, mis on keskkonnakriisi kõige nähtavam ja käegakatsutavam ilming, tuleks kindlasti kaasata ka inimesi, kes jäätmetega tegelevad! Näituse ettevalmistamisel ei piirdutud arhiivide ja akadeemiliste allikatega, vaid uuriti, mis toimub päriselus. Räägiti jäätmevaldkonna asjatundjatega – nendega, kes hoolitsevad linna puhtuse eest, kes parandamise või korduskasutamisega jäätmeteket vähendavad ning kes on valinud prügivaba elustiili. Nende seas oli nii tavakodanikke, vabatahtlikke kui ka pühendunud spetsialiste.

Nad leidsid meie jaoks aega ning jagasid oma teadmisi, mälestusi ja mõtteid. Kuulsime neilt mõndagi sellist, mida raamatutest teada ei saa.

Leidsime need 52 eksperti tänu sellele, et organisatsioonid, kus nad palgaliselt või vabatahtlikuna töötavad, olid valmis meile oma uksed avama. Meie partnerid selles projektis olid:

Bruxelles-Propreté
Bruxelles-Propreté on Brüsseli pealinnapiirkonna asutus, mille ülesanne on jäätmete kogumise ja töötlemise, puhastustööde ja haridustegevuse abil tagada linna tervislikum seisund. Euroopa Ajaloo Maja kohtus töötajatega, kes tegelevad nn ukselt uksele prügikogumise ja puhastustöödega, samuti teenistusega, mis võitleb jäätmekäitlusega seotud rikkumiste vastu.
 
Bruxelles Ville – Travaux de Voirie / Cellule Propreté Publique
Brüsseli linna avalik heakorraamet vastutab teede puhastamise, prügikastide tühjendamise, ebaseaduslike jäätmete kõrvaldamise, drenaažide puhastamise, avalike tualettruumide ja koertetualettide hooldamise eest. Nende vastutada on ka avaliku ruumi koristamine turgude või muude avalike ürituste ajal või järel. Euroopa Ajaloo Maja käis Brüsseli linna koristustöötajatel kodus külas.

Les Petits Riens
Mittetulundusühing Les Petits Riens tegutseb Brüsseli sotsiaal- ja solidaarsusmajanduse eesliinil juba 85 aastat. Ühing tegeleb kasutatud asjade kogumise, sorteerimise ja müügiga. Selle eesmärk on säästa keskkonda ja anda uus elu asjadele, mis muidu enneaegu minema visataks. Samuti tegutsetakse ühiskonna- ja tööellu integreerimise platvormina, kust igal aastal saab abi üle 500 inimese. Taaskasutuspoe müügist saadud tulu aitab rahastada sotsiaalmeetmeid, et suurendada eluaseme kättesaadavust ja tööhõivet ning toetada kõige haavatavamate inimeste igapäevast toimetulekut.

Repair Together
Repair Together loodi 2013. aastal, mõni kuu pärast Belgia esimese remondikohviku avamist Ixelles’is. Ühing tegeleb sotsiaalsete, solidaarsus- ja keskkonnateemadega ning toetab uusi kodaniku- ja kohalikke algatusi, et suurendada parandatavust, kestlikkust ja ringlust. Repair Together viis Euroopa Ajaloo Maja töötajad kokku Brüsseli remondikohvikutes töötavate vabatahtlikega, kes aitavad ja juhendavad inimesi asjade parandamisel.

WORMS - Waste Organic Recycling & Management Solutions
Mittetulundusühing WORMS propageerib orgaaniliste jäätmete taaskasutust inimlikus mõõtkavas ja kohalikul tasandil ning korraldab selleteemalisi koolitusi. WORMS levitab kompostimise häid tavasid eri keskkondades (aiad, korterid, pargid, koolid, toitlustusasutused jne). Brüsseli piirkonna keskkonnaameti volitusel jälgib WORMS Brüsseli kollektiivsete kompostipunktide (neid on pealinnapiirkonnas juba üle 200) ja nn kompostigiidide võrgustiku tegevust. Vabatahtlikud kompostigiidid jagavad huvilistega oma kompostimiskogemusi ja tutvustasid teemat lahkelt ka Euroopa Ajaloo Maja töötajatele.

Zero Waste Belgium
Mittetulundusühing Zero Waste Belgium püüab suurendada inimeste teadlikkust jäätmeküsimustest ja propageerib jäätmete vähendamisega seotud tavasid. Ühing julgustab inimesi katsetama jäätmevaba eluviisi ning toetab selle poole pürgivaid üksikisikuid ja organisatsioone. Võrgustiku „Zero Waste Europe“ liikmena tutvustatakse Belgias ka teiste maade kogemusi ja püütakse sellega tugevdada laiemat jäätmevabaduse liikumist. Ühingu alalised ja vabatahtlikud töötajad tutvustasid Euroopa Ajaloo Majale oma eesmärke, nagu kodanike kaasamine, ökoloogia ja nn tervislik mõistlikkus.