Back to top

KOOSTÖÖPROJEKTID PARTNERITEGA

Euroopa Ajaloo Majja on teretulnud kõik, olgu Brüsselist või Budapestist, Gentist või Gdanskist. Meie peamine eesmärk on jõuda kodanike ja kogukondadeni nii lähedal kui ka kaugel. Selleks võtame appi eriprojektid, osaleme üle Euroopa veebipõhiselt üritustel ja partnerinstitutsioonide töös ning teeme sihipärast teavitustööd eri rühmadega meie vahetus läheduses ja kaugemalgi.