Back to top

Ukraina konflikti dekodeerimine

Pärast veebruaris alanud Venemaa sissetungi Ukrainasse tellis Euroopa Ajaloo Maja uurimuse, et anda kriisist ülevaade ja aidata Euroopa Ajaloo Maja külastajatel paremini mõista, mis on Ukrainas kaalul. Hiljuti lõpule jõudnud projekti viis läbi Dublini linnaülikooli ajaloo doktorant Kristina Zmejauskaitė ning selle tulemusel valmis mitmekümnest artiklist ja loengust koosnev kogumik.

Projekti eesmärk oli selgitada Euroopa Ajaloo Maja külastajatele sõja tagamaid ning aidata mõista kaalul olevaid ajaloo- ja mäluküsimusi.

Kogutav materjal pidi esindama eri vaatenurki ja olema teaduslikult usaldusväärne, aga seejuures arusaadav laiemale publikule. Tuli otsida vastuseid konkreetsetele küsimustele, näiteks: kuidas kasutatakse ajalugu praeguses olukorras, kes seda teevad, mis eesmärkidel ja milliste tulemustega?

Uurimistööle esitati veel muidki nõudmisi. Artiklid ja loengud pidid keskenduma selgelt mälule ja ajaloole ning paigutama arutelu eelistatavalt üleeuroopalisse konteksti. Need pidid pärinema eri riikides elavatelt inimestelt, mistõttu võis neid kirjutada või koostada eri keeltes, ning olema pigem analüütilised kui arvamuslikud.

Lisaks pidid kaastööd olema avaldatud või üles laaditud viimase viie aasta jooksul, pärit selgelt määratletud ja usaldusväärsetest allikatest ning sisaldama mainekate ajaloolaste ja teadlaste panust.

Koonduurimusega saab tutvuda siin:

Foto: Valentin Kundeus, Adobe Stock, Ukraina iseseisvusmonument Ukraina lipu taustal