Back to top

...luubi all

Pealtnäha ei ole 1914. aasta jõuluvaherahul ja mõnel silmapaistmatul muuseumieksponaadil suurt midagi ühist. Sama võib öelda ka holokausti ja Euroopa piiride kohta. Siiski on need neli üksteisest täiesti erinevat nähtust ja teemat kõik omal moel vorminud Euroopat ja tema ühiskondi, nagu me neid tänapäeval tunneme. Need on nagu ühe ja sama pusle tükid, mille Euroopa Ajaloo Maja 2022. aastal oma külastajate ette toob.

Alanud aastal korraldab Euroopa Ajaloo Maja kokku seitse õppeüritust – seega umbes iga kahe kuu kohta ühe –, kus käsitletakse erisuguseid teemasid, mis on lahutamatult seotud Euroopa ajalooga. Sarja pealkiri on „...luubi all“.

Õppeürituste ajakavas (vt allpool) on teemad ja kuupäevad täpsemalt kirjas.

Esinejad – jutustajad

Neil üritustel jagavad oma lugusid ja seisukohti eri aegade ja sündmuste tunnistajad ning ajaloolased, loovisikud ja aktivistid. Koos nendega süvenevad üritustel osalejad teemadesse, mis seostuvad konkreetsete päevade, pidustuste või mälestusüritustega.

Kasutatakse mitmesuguseid õppevorme, nagu külalisesinejate ettekanded, digitaalsed näitused ja talletatud mälestused.

Iga kord isemoodi vaade, sest...

Vaade sõltub vaatenurgast. Uuest perspektiivist avanevad uued ja ootamatud vaated Euroopa ajaloole.

Eesmärk on teha igast üritusel osalejast „kaaskuraator“, kes aitab muuseumi sõnumit rikastada. Tema häält võetakse kuulda ja tema arvamusi respekteeritakse. Ja mis kõige tähtsam: osalejate isiklikud lood võivad saada Euroopa Ajaloo Maja suure jutustuse osaks.

Üritustel osalemine

COVIDi-aja pidevalt muutuvaid olusid arvesse võttes on Euroopa Ajaloo Maja avanud kõik võimalikud ühendus- ja suhtluskanalid ning püüab uue digitaristu toel kaotada piirid digitaalse ja füüsilise ruumi vahel. Kõik üritused on hübriidsed, neist saab osa nii internetis kui ka kohapeal. Euroopa Ajaloo Maja töötajad aitavad üritustel osalemise muuta sujuvaks ja sisukaks olenemata sellest, kas inimene eelistab muuseumi kohale tulla või kodust internetiühendust kasutada.

Lisateavet ürituste kohta avaldatakse Euroopa Ajaloo Maja sotsiaalmeedia platvormidel. Iga läheneva ürituse eel pannakse välja ka eraldi veebileht, mis sisaldab täpsemat teavet käsitletava teema ja osalemistingimuste kohta.

  • 23. jaanuar 2022     Holokaust ellujäänute pilgu läbi - EDASI LÜKATUD
  • 19. veebruar 2022   Kaevikujõulud ajaloolaste pilgu läbi
  • 8. mai 2022             Euroopa noorte pilgu läbi
  • 4. juuni 2022          Alates 1850. aastatest toimunud muutused armastajate pilgu läbi
  • Oktoober 2022        Euroopa piirid rändurite pilgu läbi
  • November 2022      Unustatud asjad aardeküttide pilgu läbi
  • Detsember 2022      Inimõigused inimõiguslaste pilgu läbi