Back to top

Behind the Poster: The “Mail Art” Movement

Leopoldi pargi päeval 10. septembril 2022 toimusid Euroopa Ajaloo Maja ajutisel näitusel „Kui seinad kõnelevad!“ giidiga ekskursioonid, mida juhtisid näitusel osalevad Ukraina, Rumeenia ja Sloveenia kunstnikud. Vaata, mis peitub plakatite taga.

Iosif Király, kunstnik, arhitekt ja õppejõud, Bukarest, Rumeenia

Postikunsti pooldajad peavad seda kõige demokraatlikumaks kunstivormiks, rõhutades, et see põhineb ühel kõige demokraatlikumal institutsioonil – postiteenusel. Alates lihtsast põhimõttest, et postikunstnikuks võib saada igaüks, kellel on juurdepääs postiteenusele, allub kogu võrgustiku tegevus teatavatele vankumatutele reeglitele: tsensuuri ei ole, kõik esitatud tööd eksponeeritakse ja saadetud töid ei tagastata. Igale osalejale saadetakse üks ülevaatlik trükis või liikumisega seotud inimeste aadressidega nimekiri, et omavahel töid vahetada või ühisprojekte korraldada. Samuti ei tehta postikunsti ega koostata selle arhiive ärilisel eesmärgil.

Kui kaasaegses kunstimaailmas vajab teos ajaproovile vastupidamiseks kriitikute, kuraatorite, galeristide ja kollektsionääride heakskiitu, siis postikunstiteose väärtuse ainsaks kinnitajaks on postiteenistuse töötajad. Postikunsti näol esitasid Fluxuse liikumise kunstnik Ray Johnson ja tema võrgustik New York Correspondence School maailmale Duchampi väärilise väljakutse.

Võrgustik hakkas välja kujunema juba 1960. aastatel ja selle tipphetk saabus 1980ndatel. Just siis alustasid tegevust mõned Rumeenia postikunstnikud, enamik neist minu põlvkonnakaaslased. Postikunstis keskenduti suhtlusele, kunstiliste ideede vabale vahetamisele, kultuuripiiride ületamisele, vabadusele ja sotsiaalsete tabude kahtluse alla seadmisele. Lühidalt – just sellele, mida Rumeenia kommunistlik režiim (nagu kõik teisedki totalitaarsed režiimid) kõige rohkem kartis.

Seetõttu hakati ka postikunstivõrgustikus osalejate tegevust jälgima ja tsenseerima. 1980. aastate lõpuks oli see peaaegu lämmatatud. Kunagi ei võinud kindel olla, kas mu sõnumid jõuavad adressaadini või kas kõik mulle saadetud sõnumid jõuavad minuni.

Ma ei meenuta 80ndaid kuigi hea meelega, kuid postikunsti ajajärk näib mulle üha tähtsam ja lähedasem, kuigi see ajas üha kaugemale jääb.

Foto postikunstiteosest: Radu Igaszagi (sünd. 1953), Rumeenia

Yellow envelope mail art by Radu Igaszag, Romania
Iosif Kiraly presenting mail art examples