Back to top

EUROOPA AJALOO MAJA TEADUSLIK TÖÖRÜHM

JUHTKOND
Constanze ITZEL
Euroopa Ajaloo Maja direktor
Eva WAGNER
Haldusassistent
MUUSEUMIPEDAGOOGIKA
Guido GERRICHHAUZEN
Muuseumipedagoogika osakonna juhataja
Laurence BRAGARD
Haridustöötaja
Emma BUGELLI
Ürituste assistent
Marc CLAEYS
Digiprojektide arendaja (mittekoosseisuline)
Paul GRABENBERGER
Projektijuht (mittekoosseisuline)
Jorge Ruiz JIMÉNEZ
Projektijuht (mittekoosseisuline)
Jennifer POURROY WONG
Projektijuht (mittekoosseisuline)
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Muuseumipedagoogika assistent
KURAATORID
Andrea MORK
Kuraatorite osakonna juhataja
Simina BĂDICĂ
Kuraator
Kieran BURNS
Kuraator
Perikles CHRISTODOULOU
Kuraator
Christine DUPONT
Kuraator
Elena GARCIA CAFFARENA
Abikuraator (mittekoosseisuline)
Stéphanie GONÇALVES
Abikuraator
Ewa GOODMAN
Kuraator
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Kuraator
Raluca NEAMU
Projektijuht (mittekoosseisuline)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Abikuraator
Libera PICCHIANTI
Abikuraator
Ana SALVADOR
Projektijuht (mittekoosseisuline)
Joanna URBANEK
Kuraator
Jozef VAN HOVE
Abikuraator
KOGUD
Rocío DEL CASAR
Kogude osakonna juhataja
Allison BEARLY
Kogude digispetsialist (mittekoosseisuline)
Vladimir ČAJKOVAC
Registraator ja dokumentatsiooniassistent
Hans DE WAEGENEER
Registraator
Vasileios GALANAKOS
Konservaator ja kogude haldusassistent
Leticia MARTÍNEZ
Dokumentatsiooniassistent
Nathalie MINTEN
Konservaator ja kogude haldusassistent
Estela VALLEJO LATORRE
Abiregistraator (mittekoosseisuline)
Iraida VISNAPU
Dokumentatsiooniassistent (mittekoosseisuline)
KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ
Blandine SMILANSKY
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Janos BARSANSZKI
Kommunikatsiooniametnik (mittekoosseisuline)
Catriona KEEVANS
Kommunikatsiooniametnik (mittekoosseisuline)
William PARKER-JENKINS
Pressiametnik (mittekoosseisuline)
George STYLIANOU
Suhtekorralduse, teavitustegevuse ja struktuuriküsimuste ametnik
Tatiana TUMASHIK
Graafiline disainer (mittekoosseisuline)
Nicolas WITHOF
Graafiline disainer
HALDUS
Ron EVERS
Haldusosakonna juhataja
Marco BELLOCCHIO
Korruseülem
Etleva HABILI
Finantsassistent
Michel HUBAULT
Tehniline juht
Cécile IGLESIAS GARCIA
Finantsassistent
Efstathios KOLOVARIS
Majahaldur
Maarten LELS
Külastusteenuste juht
Korana MATETIĆ
Finantsassistent
Ollivier ROCHER
Korruseülem
Olaf SCHNEIDER
Administrator / Lecturer