Back to top

EUROOPA AJALOO MAJA TEADUSLIK TÖÖRÜHM

JUHTKOND
Constanze ITZEL
Euroopa Ajaloo Maja direktor
Beate RAMBOW
Management Assistant
Eva WAGNER
Haldusassistent
MUUSEUMIPEDAGOOGIKA
Guido GERRICHHAUZEN
Osakonnajuhataja
Laurence BRAGARD
Formaalõppe projektijuht
Emma BUGELLI
Ürituste assistent
Marc CLAEYS
Digiprojektide arendaja (mittekoosseisuline)
Pauline GAULT
Projektijuht (mittekoosseisuline)
Paul GRABENBERGER
Teavitustegevuse koordinaator (mittekoosseisuline)
Estela VALLEJO LATORRE
Ürituste korraldusjuht
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Informaalse õppe projektijuht
Annelies VAN RIJEN
Teavitustegevuse koordinaator (mittekoosseisuline)
KURAATORID
Andrea MORK
Osakonnajuhataja
Simina BĂDICĂ
Kuraator
Kieran BURNS
Kuraator
Perikles CHRISTODOULOU
Kuraator
Christine DUPONT
Kuraator
Elena GARCIA CAFFARENA
Abikuraator (mittekoosseisuline)
Stéphanie GONÇALVES
Abikuraator
Ewa GOODMAN
Kuraator
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Kuraator
Raluca NEAMU
Projektijuht (mittekoosseisuline)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Abikuraator
Libera PICCHIANTI
Abikuraator
Joanna URBANEK
Kuraator
Jozef VAN HOVE
Abikuraator
KOGUD
Rocío DEL CASAR
Osakonnajuhataja
Allison BEARLY
Kogude digispetsialist (mittekoosseisuline)
Patrick BORGER
Õigusnõustaja
Vladimir ČAJKOVAC
Registraator
Hans DE WAEGENEER
Registraator
Eva ESPINOSA CANO
Haldusassistent
Vasileios GALANAKOS
Konservaator ja kogude haldusassistent
Leticia MARTÍNEZ
Dokumentatsiooniassistent
Nathalie MINTEN
Konservaator ja kogude haldusassistent
Iraida VISNAPU
Dokumentatsiooniassistent (mittekoosseisuline)
KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ
Blandine SMILANSKY
Osakonnajuhataja
Janos BARSANSZKI
Kommunikatsioonispetsialist, audiovisuaalne ja veebisisu (mittekoosseisuline)
Catriona KEEVANS
Kommunikatsioonispetsialist, sotsiaalmeedia ja sisuloome (mittekoosseisuline)
William PARKER-JENKINS
Digikommunikatsiooni juht, pressiametnik (mittekoosseisuline)
Ana SALVADOR
Partnerlussuhete spetsialist (mittekoosseisuline)
George STYLIANOU
Kommunikatsiooni- ja institutsioonidevahelise teavitustegevuse spetsialist
Tatiana TUMASHIK
IT-valdkonna projektijuht, veebileht ja graafiline disain (mittekoosseisuline)
Nicolas WITHOF
Kommunikatsioonispetsialist, audiovisuaalne sisu ja graafiline disain
RUUMID, KÜLASTUSTEENUSED JA IT-LAHENDUSED
Vito MALTESE
Osakonnajuhataja ja IKT-rakenduste spetsialist
Marco BELLOCCHIO
Turvateenistuse ja saalitöötajate juht
Michel HUBAULT
Tehniline ja külastusteenuste juht
Efstathios KOLOVARIS
Majahaldur
Maarten LELS
Külastusteenuste juht
Ollivier ROCHER
Saalitöötajate ja tehniline juht
Olaf SCHNEIDER
Külastusteenuste juht ja lektor