Back to top

EESMÄRK JA VISIOON

VISIOON

Euroopa Ajaloo Maja eesmärk on saada juhtivaks muuseumiks Euroopat kujundanud piiriüleste tegurite ja mõjurite talletaja ja nähtavaks tegijana. See on muuseum, mis seletab Euroopa ajalugu üleeuroopalisest vaatepunktist, seob ja võrdleb ühiseid kogemusi ja nende erisuguseid tõlgendusi. See on muuseum, mis püüab soodustada Euroopa ajaloo tundmaõppimist piiriülesest perspektiivist.
 

MISSIOON

Euroopa Ajaloo Maja on õppimise, mõtlemise ja mõttevahetuse paik, mis on avatud igas vanuses ja erisuguse taustaga inimestele. Euroopa Ajaloo Maja peamine ülesanne on edendada Euroopa ajaloo mõistmist kogu selle keerukuses, ärgitada mõttevahetust ja vaidlustada käibetõdesid.

Euroopa Ajaloo Maja näitab Euroopa ajalugu viisil, mis aitab vaatajal näha ja teadvustada vaatepunktide ja tõlgenduste mitmekesisust. Euroopa Ajaloo Maja talletab nii ühendavaid kui ka lahutavaid mälestusi. Euroopa Ajaloo Maja näitab ja kogub Euroopa ühinemise ja selle lähtealuste ajalugu. Euroopa Ajaloo Maja on loodud Euroopa Parlamendi eestvõttel ja kuulub parlamendi külastusobjektide hulka, on aga teaduslikult sõltumatu.

Euroopa Ajaloo Maja eri riikidest kogutud varad, majas toimuvad näitused ja üritused pakuvad ootamatuid ja inspireerivaid elamusi. Euroopa Ajaloo Maja püüab ajaloo arutamisel, eksponeerimisel ja tundmaõppimisel tugevdada üleeuroopalist mõõdet, arendades sel eesmärgil teavitustegevust ja partnerlussuhteid. Euroopa Ajaloo Maja on kohtumiste ja mõttevahetuste paik, kus mineviku mitmetahuline tõlgendamine loob sildu tänapäeva Euroopa probleemide mõistmiseks.