Back to top

AVASTUSRETK

Euroopa Ajaloo Majja on teretulnud kõik. Meie maja külastus annab teadmisi, ärgitab kahtlema ja järele mõtlema, kuid eelkõige annab võimaluse küsimusi esitada. Euroopa Ajaloo Maja väljapanekud, abimaterjalid, interaktiivsed vahendid, programmid ja üritused on kavandatud selliselt, et igaüks saab uurida Euroopa ajaloo eri tahke just endale sobival viisil. Siin vaadeldakse ajaloosündmusi ning Euroopa rahvaste ajaloolist mälu, lahknevaid kogemusi, ühiseid mälestusi ja nende seoseid tänapäevaga üleeuroopalisest vaatenurgast.

Muuseumi tegevuse üks olulisemaid tahke on koostöö mitmesuguste rühmade ja kogukondadega. Individualiseeritud ekskursioonide ja eriprogrammidega püüame köita igat liiki huvilisi. Andke meile julgesti teada oma erisoovid. Teeme omalt poolt kõik, et muuseum teile igati avaneks.

PERED

Mida pakub muuseum peredele? Programmid lastele vanuses 8–12 aastat (koos saatjaga).

TEAVITUSTÖÖ

Välja on töötatud ka riigi ja rahvusvahelise tasandi projektid kogukondade ja raskesti kaasatava publiku jaoks.