Back to top

Ajalooline hetk: COVID-19 pandeemia jäädvustamine

Üleeuroopalise pandeemia jäädvustamine

2020. aasta alguses hakkas Euroopa Ajaloo Maja koguma materjali elu kohta COVID-19 pandeemiaga võitlevas Euroopas, pöörates erilist tähelepanu solidaarsusele, lootusele ja ühtsustunde tekitamisele. Allpool näetegi valikut Euroopa Ajaloo Majale kogutud ja kingitud dokumentidest ja esemetest.

Osa neist oli 2020. aasta juunist detsembrini eksponeeritud ka Euroopa Ajaloo Majas kohapeal.

Vikerkaareloosungid „Kõik saab korda“

Itaalias levisid pandeemia alguses kulutulena optimistlikud vikerkaareloosungid sõnumiga „andrà tutto bene“ ehk „kõik saab korda“. Neid riputati akendele ja rõdudele ning nende eesmärk oli tuletada raskel ajal meelde, kui tähtis on kokku hoida ja mitte lootust kaotada. Samalaadsed üleskutsed said pandeemia puhkedes populaarseks ka Hiinas. Seal kasutati kantonikeelset sõna „jiayou“, mis tõlgituna tähendab „ära anna alla“.

Itaaliast levisid vikerkaareloosungid üle terve Euroopa ning need viivad kõigi mõtted siiani koroonapandeemiale.

Pandeemia ja piirid

Kõige rohkem mõjutas karantiin liikumisvabadust. Unustatud piirid taastati ja paljud eurooplased jäid perest kaugele lõksu. Piirilinnade elanikud reageerisid liikumisvabaduse piiramisele loominguliselt – kunsti ja vaikiva protesti abil. 

Põhiõigused karantiini ajal

Kõikjal Euroopas kehtestatud liikumispiirangute tõttu piirati mõnikord ka põhiõigusi. Siiski ei lasknud inimesed end vaigistada.

Loominguline lähenemine

Paljud kasutasid liikumispiirangute aega loometegevuseks ja kunsti nautimiseks. Lapsed ja täiskasvanud väljendasid oma tundeid küll joonistuste või luuletuste, küll muusika kaudu. Igapäevaelu jäädvustati nii kooliülesannete kui ka õppeprojektide jaoks, samuti otsiti loomingulisi viise oma sõprade ja pereliikmete toetamiseks.

Tänapäeva kangelased – tervishoiutöötajad

Tervishoiutöötajad on COVID-19 pandeemia algusest saadik pidevalt eesliinil töötanud ning paljud neist on kriisis ka elu jätnud. Tihti sellepärast, et neil puudusid kaitsevahendid. Õdedest ja arstidest on seetõttu hakatud rääkima kui meie aja superkangelastest.

Ehtne solidaarsus

COVID-19 kriisi algus jääb eelkõige meelde kaitsevahendite nappuse poolest. Neid ei jagunud meditsiinitöötajatelegi, mis siis veel tavainimestest rääkida. Maskide, kaitserõivaste ja muude vahendite puudumine põhjustas paljudes Euroopa riikides kurbi sündmusi. Kõikjal leidus aga ka abivalmis vabatahtlikke, kellel ei olnud kahju ajast ja vaevast, et aidata olukord võimalikult kiiresti lahendada.

Pandemic Soundscapes

How did Europe sound during the coronavirus pandemic? What connects the lockdown experience across the continent? This sound composition created by Mara Maracinescu features 21 distinct recordings from 17 European countries, made between March and May 2020 during the first European COVID-19 lockdown.

The main purpose of the research and resulting composition was to trace the impact of the lockdown on European soundscapes: new rituals or types of gathering that appeared; changes in the ambient soundscape, due to lower traffic, or the amplified presence of the State’s voice, for example through loudspeakers.