Back to top

Φιλοξενία του πρώτου HISTOLAB — φέρνει κοντά επαγγελματίες της ιστορίας της εκπαίδευσης και φοιτητές

Από την Dora Valčić, ασκούμενη στο τμήμα Μάθησης και Προβολής

Οι πρώτες Ευρωπαϊκές Ημέρες Καινοτομίας στην εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2023. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας φιλοξένησε το σχέδιο HISTOLAB, το οποίο επικεντρώνεται στην καινοτομία στην εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας, καθώς και νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πρακτικών διδασκαλίας. Η Dora Valčić εξηγεί...

Η Παρασκευή 10 Μαρτίου ήταν μια πολύ πολυσύχναστη ημέρα στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Μαζί με επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, το μουσείο ήταν επίσης γεμάτο εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, νέους επαγγελματίες, καθώς και σπουδαστές από τον τομέα της ιστορίας. Από τον ήχο των τροχών των βαλιτσών στον χώρο υποδοχής όλοι οι συμμετέχοντες ήξεραν ότι ήταν η τελευταία ημέρα του προγράμματος «Ημέρες Καινοτομίας». Η αίθουσα εισόδου και ο πρώτος όροφος έσφυζαν από ζωή. Μπορούσες να ακούσεις τις συνομιλίες μεταξύ του πλήθους, των παλαιών συναδέλφων που έλεγαν τα νέα τους, των νέων συναδέλφων που δικτυώνονταν, και όλοι συγκεντρώνονταν σιγά σιγά πριν από την έναρξη των ξεναγήσεων, των παράλληλων εργαστηρίων και των παρουσιάσεων.

Οι ημερήσιες συνεδρίες επικεντρώθηκαν στην καινοτόμο χρήση χώρων μνήμης, ιστορικών τόπων και μουσείων. Το πρώτο εργαστήριο που παρακολούθησα, επομένως, έγινε στις αίθουσες του μουσείου, δεδομένου ότι αυτό ήταν το τέλειο μέρος για τη Laurence και τον Paul, τους συναδέλφους από την ομάδα μάθησης, για να παρουσιάσουν την ψηφιακή εργαλειοθήκη για την εκπαίδευση σε θέματα ιστορίας. «Υπάρχουν καθηγητές ιστορίας; Διδάσκετε Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εάν ναι, με ποιον τρόπο;» - ρώτησε ο Paul για να σπάσει τον πάγο αφού μαζεύτηκε η ομάδα στον τέταρτο όροφο του μουσείου. Οι συμμετέχοντες σήκωσαν αμέσως τα χέρια τους. Οι καθηγητές ιστορίας και οι φοιτητές, ερευνητές και άλλοι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη μοιράστηκαν γρήγορα τις εμπειρίες και τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια, η Laurence πήρε τον λόγο και ανέφερε σύντομα την ιστορία του μουσείου και στη συνέχεια τις οδηγίες για τη δραστηριότητα της ημέρας - την άσκηση οπτικοποιημένης σκέψης. Μας έδωσαν μικρά χαρτάκια και την οδηγία να εξετάσουμε προσεκτικά ένα από τα αντικείμενα της έκθεσης. Στη συνέχεια μας ζητήθηκε να γράψουμε τρεις λέξεις, δύο προτάσεις και μία ερώτηση που μας ήρθαν στο μυαλό. Η Laurence συγκέντρωσε όλα τα χαρτάκια και αποκάλυψε το συγκείμενο στο οποίο εντάσσεται το αντικείμενο. Ήταν ένα σημαιάκι από το Ευρωπαϊκό Κίνημα, το οποίο αποτελεί μέρος της ιστορίας του Συνεδρίου της Ευρώπης. Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του Συνεδρίου ήταν η δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός πανηπειρωτικού οργανισμού συνεργασίας στον τομέα των πολιτιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τότε προέκυψαν ακόμη περισσότερες ιδέες και ερωτήματα από την ομάδα, που τελικά οδήγησαν στη διασύνδεση των ιδεών από την αρχή και το τέλος της άσκησης. Η Laurence μοιράστηκε όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και όλοι όσοι συμμετείχαν στη δραστηριότητα συνέχισαν προς τις αίθουσες, μαθαίνοντας ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας με νέο τρόπο.

Καθώς η ομάδα συνέχισε να διερευνά την έκθεση στον τέταρτο όροφο, ο Paul παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο το Cognac, ο Jean Monnet και άλλες προσωπικές ιστορίες καθιστούν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ελκυστική για τους νέους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι συνθήκες διαβίωσης μεταβλήθηκαν τις δεκαετίες του 1950 και του 60 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος, η Laurence εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα εκπαίδευσης δρομολογεί τη φάση ανάπτυξης της νέας ψηφιακής εργαλειοθήκης. Όλοι οι συμμετέχοντες απέκτησαν πληροφορίες σχετικά με την αρχική αξιολόγηση υπό την καθοδήγηση της ομάδας εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η νέα ψηφιακή εργαλειοθήκη θα είναι συναφής, συμμετοχική και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών που θα τη χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν επίσης να συμμετάσχουν!

Showcase with post-its on
Participants at event registering