Back to top

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας έχει αποστολή την διάδοση ιστορικών γνώσεων σχετικά με την Ευρώπη και την ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με την αμείωτη επίδραση του παρελθόντος στον κόσμο του σήμερα.

Οι εκδόσεις μας παρέχουν στους επισκέπτες την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με το πως λειτουργεί το μουσείο, ποια είναι η φιλοσοφία του και ποιο το περιεχόμενό του με την ευρεία έννοια. Με τον τρόπο αυτό, η μουσειακή εμπειρία προεκτείνεται πριν και μετά την ίδια την επίσκεψη.

Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να ανακαλύψετε τα βασικά στοιχεία της μόνιμης έκθεσης σε συνάρτηση με καίριες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εκθέματα μεγάλης σημασίας από τις εκθέσεις επεξηγούνται με λεπτομερείς αναλύσεις και με επιστημονικά άρθρα. 

Παρέχουμε επίσης μια σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων με παρεμβάσεις στις συζητήσεις και στην έρευνα επί ζητημάτων που άπτονται του περιεχομένου του μουσείου.

OUR PUBLICATIONS
βλέπε 1 - 3 4

Ανήσυχα νιάτα

Τα τελευταία 70 χρόνια, οι νέοι της Ευρώπης άλλαξαν σιγά-σιγά: από παθητικά υποκείμενα της Ιστορίας, έφτασαν να την διαμορφώνουν ενεργά. Αυτή η έκθεση εξετάζει τέσσερεις γενιές νέων που ενηλικιώθηκαν σε καίριες στιγμές της Ευρωπαϊκής Ιστορίας: στο τέλος της δεκαετίας του 1940, στη δεκαετία του 1960, στη δεκαετία του 1980 και στη δεκαετία του 2000. Η έκθεση μελετά τις κομβικές εμπειρίες της νιότης, τη μόρφωση και τη δουλειά, την οικοδόμηση της ταυτότητας και την αναζήτηση της αγάπης.

Creating the House of European History

Η έκδοση Creating the House of European History («Η δημιουργία του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας») παρουσιάζει τον μακρύ δρόμο που κάναμε μέχρι να δημιουργηθεί το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.  Σαράντα συγγραφείς περιγράφουν σε 44 δοκίμια αυτή τη συναρπαστική και περίπλοκη διεργασία από πολύ διαφορετικές επαγγελματικές και προσωπικές σκοπιές. Καταγράφουν ιδέες και προκλήσεις, βλέψεις και δισταγμούς, εμπόδια και λύσεις.

Το βιβλίο εκδόθηκε με αφορμή την πρώτη επέτειο της έναρξης λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, παράλληλα με το συνέδριο με θέμα “Europe Exposed”. Αποτελείται από πέντε τμήματα, όπως θα δείτε.

Front cover of pocket guides with spiral

Οδηγός επισκεπτών

Είναι φυσικά δυνατόν να προσεγγίσει κανείς τα ιστορικά γεγονότα από πολλαπλές οπτικές γωνίες και τούτο εξηγεί γιατί ορισμένες ερωτήσεις ανακύπτουν κατ’ επανάληψη και διέπουν την έκθεση. Με ποιο τρόπο δημιουργεί η μνήμη τις διαφορετικές αντιλήψεις του παρελθόντος; Πώς επηρεάζει η Ιστορία τη ζωή μας σήμερα; Τι έχει να μας πει το παρελθόν όταν ατενίζουμε το μέλλον; Η έκθεση δεν θέλει να σας δώσει έτοιμες απαντήσεις. Κρατήστε όμως σε εγρήγορση το κριτικό σας πνεύμα και λάβετε μέρος στη συζήτηση για το παρελθόν της Ευρώπης και τις συνέπειες που αυτό έχει για το παρόν και το μέλλον.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
βλέπε 1 - 3 4
Front cover European Commemoration book

Οικοδομώντας το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Στο άρθρο της, η Andrea Mork, επικεφαλής επιμελήτρια του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, εξετάζει τη θεωρητική βάση, τις κυρίαρχες ιδέες και τα βασικά ιστορικά μηνύματα, που διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στη μόνιμη έκθεση του νέου μουσείου. Διαβάστε περισσότερα

Front cover European Consciousness book

Πως κατασκευάζεται ένα ευρωπαϊκό αφήγημα; Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ως εργοτάξιο

Η Taja Vovk van Gaal, προϊσταμένη επιστημονικού έργου για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, συμβάλλει στη έκδοση αυτή με ένα κεφάλαιο στο οποίο περιγράφει πώς δημιουργήθηκε το μουσείο.Διαβάστε περισσότερα