Back to top

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας έχει αποστολή την διάδοση ιστορικών γνώσεων σχετικά με την Ευρώπη και την ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με την αμείωτη επίδραση του παρελθόντος στον κόσμο του σήμερα.

Οι εκδόσεις μας παρέχουν στους επισκέπτες την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με το πως λειτουργεί το μουσείο, ποια είναι η φιλοσοφία του και ποιο το περιεχόμενό του με την ευρεία έννοια. Με τον τρόπο αυτό, η μουσειακή εμπειρία προεκτείνεται πριν και μετά την ίδια την επίσκεψη.

Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να ανακαλύψετε τα βασικά στοιχεία της μόνιμης έκθεσης σε συνάρτηση με καίριες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εκθέματα μεγάλης σημασίας από τις εκθέσεις επεξηγούνται με λεπτομερείς αναλύσεις και με επιστημονικά άρθρα. 

Παρέχουμε επίσης μια σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων με παρεμβάσεις στις συζητήσεις και στην έρευνα επί ζητημάτων που άπτονται του περιεχομένου του μουσείου.

OUR PUBLICATIONS
βλέπε 1 - 3 9
Red and white academic journal cover

Η ιστορία του αύριο στο μουσείο. Συγκέντρωση μαρτυριών από τρέχοντα γεγονότα για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Το παρόν έγγραφο συμβάλλει στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη συλλογή υλικού σχετικού με τη σημερινή κοινωνία και την καταγραφής της ιστορίας ενώ συμβαίνει.Διαβάστε περισσότερα

Black cover of catalogue with white objects

«Τι πετάμε» - Το χρονικό μιας σύγχρονης κρίσης

Η έκθεση «Τι πετάμε» είναι ένα πρότζεκτ που φέρνει στο φως την κρυμμένη ιστορία των απορριμμάτων στην Ευρώπη και επισημαίνει παράλληλα τη σημασία τους ως δείκτη κοινωνικών αλλαγών. Με αφετηρία τη βιομηχανική επανάσταση, η έκθεση μας συνοδεύει σε μια διαδρομή που ξεκινά από τις στερήσεις του πολέμου, συνεχίζει με την μεταπολεμική άνοδο του καταναλωτισμού και καταλήγει στην ανυπέρβλητη κρίση απορριμμάτων της εποχής μας. Παρουσιάζει τις βαθιές αλλαγές που έχουν συντελεστεί όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τα σκουπίδια στο παρελθόν και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε ή δεν σκεφτόμαστε τα απορρίμματα. Με αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, αποδίδει στις σημερινές επικρίσεις και στις ηχηρές εκκλήσεις για αλλαγή το νόημα και τη σημασία που πραγματικά έχουν.Διαβάστε περισσότερα

Όταν οι τοίχοι μιλούν!

Από την προπαγάνδα των δύο παγκόσμιων πολέμων και του ψυχρού πολέμου μέχρι την έκρηξη των πολιτιστικών ανταλλαγών, την εξάπλωση του τουρισμού και την ανάδειξη της πολυφωνίας των κοινωνικών κινημάτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύπλευρες διαστρωματώσεις της ευρωπαϊκής διαίρεσης και ενότητας έρχονται στην επιφάνεια με την έκθεση «Όταν οι τοίχοι μιλούν» χάρη σε επιλεγμένες αφίσες από τη συλλογή του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.Διαβάστε περισσότερα

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
βλέπε 1 - 3 12
Εξώφυλλο βιβλίου Hans-Gert Pöttering

«A European Conscience»: βιογραφία του Hans-Gert Pöttering

Η ολοκληρωμένη βιογραφία «Ein europäisches Gewissen» (Ένας άνθρωπος με ευρωπαϊκή συνείδηση), καρπός συγγραφής των Michael Gehler και Marcus Gonschor, την οποία προλογίζει ο Donald Tusk, εστιάζοντας σε μικρές λεπτομέρειες συνθέτει μια εξαιρετική προσωπογραφία του Hans-Gert Pöttering, πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και θεμελιωτή του έργου για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές στην αρχαιότητα στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας: θέματα, εκθέματα, μουσειογραφία, μουσειολογία

Ποια θέση έχει η αρχαιότητα  στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας; Το άρθρο παρουσιάζει πώς εμφανίζεται η αρχαιότητα στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ένα μουσείο για την ευρωπαϊκή ιστορία που δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Μαζί με άλλους επιμελητές και επιμελήτριες, ο συγγραφέας του άρθρου εργάστηκε από το ξεκίνημα του έργου το 2011  για την διαμόρφωση του περιεχομένου του Μουσείου.Διαβάστε περισσότερα

Cover of Bien Symboliques journal

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Μουσείο και ιδιαίτερο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι ένα μουσείο ευρωπαϊκής ιστορίας που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λειτουργεί στις Βρυξέλλες από τον Μάιο του 2017 Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει το μουσείο αυτό;Διαβάστε περισσότερα