Back to top

Grænser og broer - migration

Aldersgruppe: 
12-15, 16-18
Sprog: 
Dutch, English, French, German
BESKRIVELSE

Migratsioon on praegu Euroopas kuum teema. Miks? Maailmas on käimas inimeste massiline ümberpaiknemine, mida tõendab nii Euroopasse pürgivate pagulaste uppumine Vahemeres kui ka Euroopa-sisene nn ajude vool. Käesoleva teema all vaadeldakse migratsiooni põhjuseid ning püütakse Euroopa ajalooliste kogemuste valguses kujundada arusaamist tänapäeva inimeste vabatahtlikust ja sunnitud liikumisest maailmas.