Back to top

Tidligere midlertidige udstillinger

Woman giving interview in front of historic train poster in museum

Jernbaneminder

8 sep 2021 - 30 sep 2022

I 2021 fejrer vi det europæiske år for jernbanetransport. EUROPALIA-programmet "Trains & Tracks" vil undersøge togets indvirkning fra et kunstnerisk og samfundsmæssigt perspektiv. Som et bidrag til EUROPALIA-programmet Trains & Tracks gennemfører Huset for Europæisk Historie en fælleseuropæisk onlineindsamling af personlige historier om togrejser på tværs af nationale grænser som en fælles formativ europæisk oplevelse. Vi vil således samle og sammenligne...

Poster of exhibition on walls

Når murene taler!

30 apr 2022 - 13 nov 2022

30. april – november 2022

Plakaten, som vi kender den i dag, blev til i Europa i slutningen af det 19. århundrede som udslag af en stadig mere kommercialiseret verden og sidenhen af politiske ideologier i opposition til hinanden. Plakaten dominerede det offentlige rum i kraft af sin størrelse og fremtrædende plads og satte dermed sit præg på byernes udseende. Plakater er...

Pages