Back to top

PUBLIKATIONER

Huset for Europæisk Historie ser det som sin opgave at formidle viden om Europas historie og give impuls til den offentlige debat om fortidens vedvarende betydning for verden i dag.
 
Besøgende kan gennem publikationer få indblik i museets arbejdsformer, dets filosofi og indhold i bredere forstand. Dette forlænger museumsoplevelsen, så den begynder før og slutter efter det egentlige besøg hos os.

I denne sektion kan du gå på opdagelse i grundelementerne i den permanente udstilling, der følger de centrale udviklingstrin i europæisk historie. De vigtigste genstande i udstillingerne belyses gennem udførlige beskrivelser og artikler forfattet af fagfolk.

Vi stiller også en række artikler til rådighed med bidrag til debatter og analyser omhandlende emner, der er knyttet til Huset for Europæisk Historie.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Vis 1 begyndelsen - 4 slutningen af 4 elementer
Front cover European Commemoration book

Etablering af Huset for Europæisk Historie

I sin artikel redegør museumsdirektøren for Huset for Europæisk Historie, Andrea Mork, for det teoretiske grundlag, de gennemgående idéer og de centrale historiske budskaber, som har været styrende for udformningen af det nye museums permanente udstilling. Læs mere

Front cover Past Power book

Forslag til en ny europæisk fortælling: projektet Huset for Europæisk Historie

I sit bidrag betragter Martí Grau Segú, medlem af Det Videnskabelige Projektteam i Huset for Europæisk Historie, "Europas historie" som en fortælling, hvor de tætte forbindelser mellem de europæiske folk og samfund fremhæves. Således bliver idéen om Europa til en slags historisk genstand, der er defineret af sine fællestræk, og ikke et geografisk sted.Læs mere