Back to top

Mellem myndighed og dialog: Udfordringer for Huset for Europæisk Historie

Christine Dupont
Dokument
21 sep 2020
14 sider

Den 4. maj 2017 åbnede Huset for Europæisk Historie sine døre for offentligheden i hjertet af EU-kvarteret i Bruxelles. Der er allerede flydt megen blæk for at beskrive dette museum om Europas historie og dets mange udfordringer, både før og nu. Der er dog endnu ikke skrevet noget om, hvordan museets til dato 493 722 besøgende har oplevet stedet.

Tilgængelige formater og sprog
BESKRIVELSE

Dette kapitel er baseret på et lille, men væsentligt udpluk af tilkendegivelser, som museet har modtaget siden åbningen. Disse omfatter artikler fra både presse og akademiske kredse såvel som umiddelbare kommentarer fra besøgende på rundvisning. Artiklen reflekterer over museets overordnede tilgang og de udfordringer, det står over for som en offentlig historieformidlende institution. Der vil blive lagt særlig vægt på museet som et enkeltstående medie udstyret med egne udtryks- og kommunikationsmidler. Den redaktionelle linje, udformningen af udstillingsrummene, samlingen og samspillet med de besøgende vil alle tjene som optik til at anskueliggøre nogle af de primære forhold, der gør sig gældende for dette fascinerende, men komplekse hus.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage Credit: Paul Ashton