Back to top

Huset for Europæisk Historie. Et museum som en særlig enhed under Europa-Parlamentet

Christine Dupont
Dokument
27 jul 2021
13 sider

Huset for Europæisk Historie er et museum for europæisk historie oprettet og administreret af Europa-Parlamentet. Det åbnede i Bruxelles i maj 2017. Hvilke udfordringer står netop denne museumsinstitution over for?

Tilgængelige formater og sprog
BESKRIVELSE

En af de kuratorer, der har været tilknyttet projektet siden dets start i 2011, giver i dette indlæg sit syn på udviklingen og formidlingen af museets indhold. Museet er derfor omdrejningspunktet i artiklen, i første omgang med afsæt i dets samlinger og præsentationer (med hvilken fortælling skal Europas historie fremstilles?), dernæst kastes et blik på de faglige standarder og fremgangsmåder, som museet følger og fremmer, og endelig anlægges det tværnationale perspektiv, der er kendetegnende for museet, dels hvad angår indholdet og dels museets plads inden for en EU-institution.

Billede ©: Flickr, licence CC. Af Tempo-Team.