Back to top

At favne Europa. Huset for Europæisk Historie i Bruxelles

Constanze Itzel
Dokument
1 jan 2019
11 sider

Man kan i flere henseender beskrive Huset for Europæisk Historie som et "udvidet museum". Denne artikel ser med afsæt i denne opfattelse nærmere på tre overordnede ideer: For det første, hvordan kan museets europæiske karakter beskrives? For det andet, hvordan er det indrettet i forhold til sine rumlige omgivelser, således både kvarteret og den europæiske geografi i videre forstand? For det tredje, hvordan omformes konteksten for den europæiske historiske arv i dette museums fremstilling?

Tilgængelige formater og sprog
BESKRIVELSE

Publikationen er resultatet af et internationalt seminar under overskriften "Museums and Identities", det 2. internationale seminar i serien "Planning an Extended Museum" tilrettelagt af Museet i Kong Jan III's Palads i Wilanów.

Publikationen Museums and Identities. Planning an Extended Museum er 20. udgivelse i Muzeologica-serien, der udgives med støtte fra ICOM Special Project, Museet i Kong Jan III's Palads i Wilanów, Nationalmuseet i Kielce, MOCAK-museet for samtidskunst i Krakow og Krakow-saltværksmuseet i Wieliczka.