Back to top

Europæiske liv i støbeskeen før og nu

Kieran Burns
Dokument
17 dec 2019
10 sider

Huset for Europæisk Historie åbnede i Bruxelles i 2017. Det anlægger en tværnational tilgang til Europas historie og i denne fremstilling fremstår Første Verdenskrig som en konflikt, der blev skelsættende for Europas videre historiske forløb og indtager en fundamental plads i den europæiske kollektive erindring, også selvom konflikten kan ses ud fra flere forskellige perspektiver. Huset for Europæisk Historie forsøger at formidle denne dybe og varige virkning ved at anlægge en museologisk tilgang, der favner bredere end nationale og militærhistoriske museers traditionelle rammer, og med særlig vægt på konfliktens indvirkning på almindelige europæeres liv.

Tilgængelige formater og sprog
BESKRIVELSE

Den permanente udstilling i Huset for Europæisk Historie er indrettet som et kronologisk-tematisk forløb. Vi følger her en overordnet tidslinje, hvor fortællingen begynder ved slutningen af det 18. århundrede, opridser de store udviklingslinjer op gennem det 19. århundrede, de katastrofale konflikter i første halvdel af det 20. århundrede og efterkrigstidens genopbygning, politiske opdeling og genforening af Europa. Fortælleforløbet fortsætter frem til globaliseringens tidsalder, den stadig større europæiske integration og samtidshistoriske begivenheder såsom brexit.

Cover image © Guillaume Baviere 2015