Back to top

Museer undersøger affaldets historie i Europa

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Hvorfor skal museer beskæftige sig med affald? Affald er pr. definition et marginaliseret emne, da det drejer sig om noget, som vi bortskaffer og ikke længere ønsker at se på, men affald er ikke desto mindre blevet et centralt emne i vor tid. Museer har faktisk en enestående forudsætning for at behandle dette emne, da de er steder for læring, refleksion og debat og for bevaring af genstande og historier fra forskellige tidsepoker.

Siden 2021 har Huset for Europæisk Historie stået bag et museumsprojekt, der undersøger spørgsmålet om affald i Europa ud fra et historisk perspektiv og fremhæver dets betydning som markør for sociale forandringer. Ud over forberedelsen af en midlertidig udstilling om dette emne samler museet elleve museer fra ti europæiske lande, der er aktive på lokalt og nationalt plan inden for naturhistorie, etnologi, kunst og arkæologi. Sammen undersøger de, hvordan deres samlinger, programmer og praksis kan blive et incitament for dem til "at snakke om skrald" på en måde, der inddrager publikum.

Dette paneuropæiske partnerskab vil resultere i fælles udvikling af en onlineplatform, som skal lanceres i begyndelsen af 2023 parallelt med Huset for Europæisk Histories midlertidige udstilling i Bruxelles. Sideløbende hermed vil partnermuseerne også gennemføre et fælles aktivitetsprogram for publikum online og på museer i hele Europa.

Partnerne undersøger spørgsmålet om affald ud fra et tværnationalt og tværfagligt perspektiv under følgende temaer og målsætninger:

SAMLINGER: at skabe forbindelser mellem genstande på tværs af lande og fagområder vedrørende affald, dets kendetegn og betydning.

HISTORIER: at fokusere på mennesker ved at interviewe medlemmer af lokalsamfund i hele Europa for at forstå deres forhold til affald.

ØKOSYSTEMER: at dele viden og øge bevidstheden om forekomsten og indvirkningen af affald på vores omgivelser.

AFFALDSNETVÆRK: at forbinde viden og praksis om affaldshåndtering på forskellige sprog og fra forskellige regioner, fagområder og lokalsamfund.

ET AKTIVISTISK MUSEUM: at sætte bæredygtighed i centrum for museumsarbejdet ved at dele bedste praksis og udveksle ressourcer.

 

Partnere

 

Østrigs Folkemindemuseum (Wien, Østrig)

"Vi holder til i et åbent(‑sindet) hus i centrum af Østrigs hovedstad, hvor vi på museet såvel som på vores platform tager fat på fortidens og nutidens store kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål. Vi er interesserede i diskurser og praksisser, der nytænker aspekter af miljømæssig, social og kønsmæssig retfærdighed. Det er en meget velkommen udfordring at anvende og drøfte disse tilgange i forbindelse med et emne som affald på europæisk plan!"

 

Estlands nationalmuseum (Tartu, Estland)

"Både i vores permanente udstilling om kulturmøder og gennem midlertidige projekter har vi også fokus på samtidens mennesker og miljø. Når vi udvælger historier fra de baltiske lande og placerer dem her i Raadi, som tidligere var en flyveplads og nu er hjemsted for det nye estiske nationalmuseum i Tartu, taler vi også om store forandringsprocesser og miljøhistorie."

 

Fonden Ettore Guatellis Museum (Ozzano Taro, Italien)

"Ettore Guatellis Museum har i årenes løb ofte behandlet spørgsmål om økologi, affald og skrald. I foråret 2022 viser vi en udstilling med titlen "Affald: mennesker, ting og steder", der også går i Ettores fodspor, da den omhandler temaer, der også stod ham nær, men fra et moderne perspektiv."

 

Museum for europæiske kulturer – De statslige museer i Berlin (Tyskland)

"I 2019 formulerede vi i MEK et indsamlingskoncept, der bl.a. udpeger fokusområder, som vil danne grundlag for den tematiske udvikling af MEK's samling og udstillingsaktiviteter i de kommende år. Bæredygtighed er et af disse fokusområder. Det er formuleret som en reaktion på et vigtigt aktuelt samfundsmæssigt problem, der afspejler vores hverdagspraksis med at beholde og smide væk samt reparere, genanvende og genbruge."

 

Museet for samtidshistorie i Celje (Celje, Slovenien)

"På vores socialt engagerede og fremtidsorienterede museum forsker vi i relevante spørgsmål vedrørende konsekvenserne af vores levevis og søger at fremme og lette positive forandringer."

 

Museet for hverdagsliv i Vallonien – provinsen Liège (Belgien)

"Den næste udstilling på vores museum åbner i 2022 og behandler affald, hovedsagelig i Vallonien, men også i Belgien og Europa. Derfor er vi glade for at kunne deltage i dette europæiske projekt og dele erfaringer med andre museer – begyndende med Huset for Europæisk Historie."

 

Rumæniens folkemuseum (Bukarest, Rumænien)

"Rumæniens folkemuseum behandler vigtige og aktuelle samfundsmæssige og kulturelle spørgsmål gennem etnologiske undersøgelser og udstillinger, og nogle af dem har et forskningsfokus, der er tæt forbundet med emnet affald."

 

 

Naturhistorisk Museum i Wien (Østrig)

"Naturhistorisk Museum har til hensigt at yde et væsentligt bidrag til en bæredygtig udvikling i Østrig, Europa og resten af verden. Vi bestræber os på at nå dette mål gennem vores fremragende faglige, tværfaglige og deltagerorienterede forskning, ved at åbne vores samlinger for et bredere publikum gennem anvendelse af digital teknologi, ved at anvende innovative, inklusive og inspirerende tilgange til undervisning i videnskab og ved at blive et fuldt ud kulstofneutralt museum inden 2030."

 

Det nationale etnografiske museum (Warszawa, Polen)

"Vi deltager i initiativet fra Huset for Europæisk Historie, fordi vores projekter og udstillinger har mange fællestræk med dette partnerskab om affaldets historie. Dette projekt er en fantastisk mulighed for vores interne grønne team, som er et initiativ med fokus på bæredygtighed, for at gøre sig overvejelser om skrald og giver også hele museet mulighed for at gentænke vores forskellige samlinger. Det er en fornøjelse at dele vores erfaringer og viden med museer i hele Europa."