Back to top

PROJEKTER MED PARTNERE

Huset for Europæisk Historie er et museum for alle, uanset om de kommer fra Bruxelles eller Budapest, Gent eller Gdańsk. En afgørende del af museets aktiviteter går ud på at nå ud til mennesker og lokalsamfund fra nær og fjern. Det gør vi ved hjælp af specifikke projekter og forbindelser gennem internettet til arrangementer og partnerinstitutioner i hele Europa samt målrettet opsøgende arbejde (outreach), der er rettet mod forskellige målgrupper i vores nærområde og i regionen.

Vis 1 begyndelsen - 3 slutningen af 3 elementer
Profile headshots of waste workers in Brussels

En historie om affald set fra forskellige perspektiver: med deltagelse af eksperter på området

Partnere: 
Bruxelles Propreté , Bruxelles Ville – Travaux de Voirie / Cellule Propreté Publique, Les Petits Riens , R ...

Hvordan kan vi fortælle historien om affald uden først at forstå situationen i dag? Hvordan kan vi tale om affald uden at tale om de mennesker, der håndterer det? Hvordan kan man skabe en udstilling om affald uden at høre de virkelige eksperter? De ansvarlige for affaldshåndteringen og affaldsreduktionen i Bruxelles, åbnede dørene for os og delte ud af deres viden.

I 2020 begyndte Huset for Europæisk Historie at arbejde på en midlertidig udstilling, der ser på spørgsmålet om affald i...

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Museer undersøger affaldets historie i Europa

Partnere: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Hvorfor skal museer beskæftige sig med affald? Affald er pr. definition et marginaliseret emne, da det drejer sig om noget, som vi bortskaffer og ikke længere ønsker at se på, men affald er ikke desto mindre blevet et centralt emne i vor tid. Museer har faktisk en enestående forudsætning for at behandle dette emne, da de er steder for læring, refleksion og debat og for bevaring af genstande og historier fra forskellige tidsepoker.

Collage image of book with photographs

Offentlig historie som fortidens nye borgervidenskab

Partnere: 
Breda University of Applied Sciences, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Pädagogische ...

Public History as the New Citizen Science of the Past (PHACS) (Offentlig historie som fortidens nye borgervidenskab) udvikler offentlig historie og deltagelsesbaserede modeller til fortolkning af fortiden. PHACS letter interaktion mellem akademikere, kulturinstitutioner, grupper, foreninger og den brede offentlighed. Målet er at demokratisere ikke blot adgangen til, men også "produktionen" af historie.

Projektet behandler en række spørgsmål af essentiel betydning for det arbejde,...