Back to top

EUROPA: EN VERDENSMAGT

Det 19. århundrede var en revolutionær periode i den europæiske historie og en tid med store omvæltninger inden for alle livets områder. Menneskerettigheder og borgerrettigheder, demokrati og nationalisme, industrialisering og systemer med fri markedsøkonomi indvarslede alle en periode med forandringer og muligheder.

Ved udgangen af århundredet havde Europas globale magt nået sit højdepunkt. Men de sociale spændinger og internationale rivaliseringer ulmede – og i begyndelsen af det 20. århundrede eksploderede det alt sammen i konflikt.

Indgang til Europa en global magt - tredje sal

POLITISKE FORANDRINGER

Det 19. århundrede – revolutionernes tidsalder! Den Franske Revolution i 1789 blev en inspirationskilde for folk overalt i Europa, som satte sig op mod de aristokratiske, herskende klasser og kæmpede for udvikling af borger- og menneskerettigheder, demokrati og national uafhængighed.

Nationalismen opstod som et revolutionært krav, der lovede borgerne mere inddragelse i demokratiet, men den var baseret på udelukkelse af andre gennem forestillingen om en verden af nationale territorier beboet af etnisk ensartede folk. Nogle visionære europæere håbede dog på, at kontinentet ville blive til en enhed, der rakte ud over de nationale tilhørsforhold.

MARKEDER OG MENNESKER

Røg, damp, fabrikker, støj varslede alt sammen begyndelsen på den industrielle revolution i Storbritannien. I forskellig grad bredte fremstillingsindustrien sig til hele Europa og gjorde kontinentet til verdens førende centrum for industrialisering, finans og handel. Nye teknologiske nyskabelser satte gang i det industrielle fremskridt, og udviklingen af sværindustri blev drevet frem af dampkraften. Produktionsmetoderne blev fuldstændig forandret, og store fabrikker med tusindvis af arbejdere masseproducerede industrivarer og forbrugsgoder.

VIDENSKAB OG TEKNOLOGI

Fart, dynamik og tro på fremskridt kendetegnede Europa i slutningen af det 19. århundrede. Jernbaner, elektricitet, film, fotografi og nye teorier inden for videnskab og medicin bekræftede Europas førende rolle i denne teknologiske udvikling. En tid fuld af optimisme ventede forude.

Jernbanernes komme viste, at Europa med sin fremgang havde indtaget en sikker teknologisk førerposition på verdensplan. Industrialiseringen bredte sig, og alle sociale klasser fik mulighed for at rejse over lange afstande.

IMPERIALISME

I det 19. århundrede var Europa globalt dominerende. Imperierne ekspanderede, og koloniernes antal voksede – alt sammen drevet energisk frem af den industrielle revolution. Kolonierne leverede råstoffer og luksusvarer for at imødekomme den stigende efterspørgsel, og samtidig var de også store lovende markeder for afsættelse af europæiske produkter. Overgreb og ulighed blev undskyldt som et nødvendigt element i "civiliseringen" af de vilde. Slaveriet blev gradvist bragt til ophør, men blev efterfulgt af nye former for intolerance og racisme.

I 1914 herskede europæiske lande over omkring 30 % af verdens befolkning. Europa havde igennem flere hundrede år været involveret i oversøiske opdagelsesrejser og oversøisk handel, og de resultater, som den industrielle revolution kastede af sig, satte Europa i stand til at stramme grebet om andre verdensdele.