Back to top

DANNELSEN AF EUROPA

Hvad er Europa? Geografien viser os, at Europa aldrig har været et klart defineret område.  Kontinentets navn stammer fra den antikke græske myte om Europa; en fortælling, der er blevet nyfortolket, ligesom historien selv, ud fra forskellige synsvinkler gennem tiderne.

Europa beskrives gennem sine resultater og traditioner, men hvad adskiller det fra andre kontinenter? Kan man sige, at vi har en fælles europæisk fortid, når historien har påvirket folk forskelligt? Kan vi finde en form for identitetsfællesskab; et reservoir af europæisk erindring?

Indgang til at forme Europa på anden sal

KORTLÆGNINGEN AF EUROPA

Hvor begynder og slutter Europa? Siden oldtiden er Europa blevet beskrevet som et særligt område med egen kultur og historie, men geografisk er Europa og Asien et enkelt kontinent.

Interessen i Europa for landkort og kartografi har en lang og broget historie, der går tilbage til oldtidens Grækenland og Rom. Opdagelsen af søvejen til Amerika i det 15. århundrede ændrede ikke kun europæernes syn på den kendte verden, men også hvordan de opfattede sig selv.

MYTEN OM EUROPA

Europa, en mytisk prinsesse fra Fønikien – nutidens Libanon – bortføres af den græske gud Zeus, der viser sig for hende i form af en hvid tyr. Han har forelsket sig i hendes skønhed og tager hende med til øen Kreta.

Europas navn har været forbundet med denne myte fra antikken til vore dage. Den ses i kunst, litteratur, religion og politik, hvor historien og billedsproget ofte genfortolkes for at belyse forhold i samtiden.

EUROPÆISK KULTURARV

Hvad binder kontinentet sammen? Hvad kan vi betragte som europæisk kulturarv?

Europa er mere end summen af de nationale historier, men er det en civilisation og kultur, som er kendetegnet ved bestemte traditioner og værdier, der har udviklet sig gennem historien?

Der er visse oprindeligt europæiske grundelementer, som har spredt sig til hele kontinentet. Kan disse elementer betragtes som særtræk ved den europæiske kultur? I så fald er spørgsmålet: Hvilke dele af den europæiske kulturarv bør vi bevare, hvad vil vi forandre, og hvad bør vi udfordre?

ERINDRING

Hvis vi erindrer fortiden, kan vi så undgå at gentage dens fejltagelser? Erindringer er af afgørende betydning. Erindringer udgør grundlaget for læring og selvopfattelse, både for den enkelte og for sociale grupper.

Men at erindre er et kompliceret fænomen. Erindringer er selektive og uløseligt forbundne med forglemmelse. Vores erindringer udgør en vigtig del af historien, og de påvirker stærkt vor nutid og fremtid. Hvordan vi erindrer den samme historie, forandres hele tiden.