Back to top

Vandreudstillingen Fake For Real

BESKRIVELSE

Udstillingen fra Huset for Europæisk Historie sendes på turné: Fake for Real. En historie om forfalskninger og bedrag


De gamle grækere, fortæller myten, brugte en træhest til at snyde deres fjender og trænge ind bag Trojas mure. Gennem århundreder – i krig, politik og økonomi og på andre menneskelige aktivitetsområder – er forfalskninger og bedrag blevet brugt til at fremme ophavsmændenes mål. Fake for Real: En historie om forfalskninger og bedrag er en udstilling, der i mere end et år har været på plakaten i Huset for Europæisk Historie i Bruxelles. Nu skal den på turné.

 

 

Udstillingen viser eksempler på forfalskninger fra hele historien. Desuden beskrives de særlige historiske omstændigheder, der lå til grund for deres opståen, og de interesser og motiver, der lå bag, samt den virkning, forfalskningerne har haft. Det forklares også, hvordan de i sidste ende blev afsløret. I udstillingen, som er organiseret efter seks overordnede temaer, vises mere end 50 genstande fra Huset for Europæisk Histories samling. Den indeholder også film og interaktive spil.

 

Hvad kan man se på udstillingen?

Hvert casestudie fortæller en historie om forfalskning og bedrag: fra det falske Konstantiske Gavebrev, manipulerede biografier om middelalderens kristne helgener til forfalskede kunstværker og kopivarer. I udstillingen vises en lang række forskellige genstande, kunstværker, billeder og historisk vigtige dokumenter, kort med fiktive lande, traktater om heksekraft og de falske beviser, der blev brugt til at beskylde en fransk artilleriofficer for spionage – den historie, der siden blev kendt som Dreyfusaffæren. Den sidste del af udstillingen med titlen "Den postfaktuelle æra?" er et interaktivt rum fyldt med spil og videoer, hvor besøgende kan blive faktatjekkere, beslutte, hvad der skal offentliggøres og censureres, og lege med en innovativ "filterboble" for at lære, hvordan de sociale medier fungerer. Udstillingen afslutter med den aktuelle "infodemi" i forbindelse med covid-19, hvor desinformation om pandemien undersøges. Alle dele af udstillingen peger på noget slående eller særligt ved den måde, vi ønsker at forstå verden eller bevidst forsøger at fejlfortolke den på.

 

Besøgsoplevelsen

I udstillingen opfordres de besøgende til at reflektere over, hvordan løgne bliver fortalt, og forfalskninger bliver skabt – og med hvilken hensigt. Det forklares også, hvordan forfalskningerne takket være en kritisk tilgang, videnskabelige undersøgelser eller ganske enkelt nysgerrighed i sidste ende blev afsløret. Fake for Real giver indsigt i forskellige betydninger af sandhed, bedrag og beviser gennem tiden.

De motiver, strategier og redskaber, som falskenere og bedragere bruger, udspringer af konkrete politiske og sociale forhold. Ikke desto mindre synes den menneskelige tilbøjelighed til at lade sig forblænde og de hensigter, der ligger bag forsøgene på at narre andre, at være universelle. At fremme mediekendskab, styrke kritisk tænkning ved hjælp af historiske eksempler og give de besøgende tip til, hvordan man kan bekæmpe desinformation i vores egen tidsalder, er således udstillingens vigtigste mål.

 

Hvem vi er

Huset for Europæisk Historie blev åbnet i maj 2017 i EU-kvarteret i Bruxelles. I dets permanente udstilling kan de besøgende dykke ned i det 19. og 20. århundredes historie og følge udviklingen af den europæiske integration. Museet har et transeuropæisk perspektiv, der undersøger Europas mangfoldighed og de mange forskellige fortolkninger af kontinentets historie. Læs mere om os og om udstillingen Fake for Real.

 

 

Praktisk information

Udstillingstype: Nøglefærdig fortællende vandreudstilling med museumsgenstande, interaktiv formidling og multimedier
Type værtsinstitution: Museer eller centre med museumsfunktioner og biblioteker

Minimumsbetingelser, som værtsinstitutionen skal opfylde:
• engelsktalende lokal partner
• tilstrækkeligt personale med kapacitet til at håndtere udstillingsgenstande
• teknisk personale og erfarne museumsformidlere, der kan levere uddannelsesprogrammer
• mulighed for stor publikumsdeltagelse

Lejeudgifter: Udstillingen leveres gratis
Varighed: Mindst tre måneder
Krævet område: Mindst 300 m²
Mulige datoer: Fra september 2023 til december 2026
Omkostninger, der skal afholdes af værtsinstitutionen: Transport den ene vej og forsikring af udstillingen på stedet, vedligeholdelse på stedet, lokal markedsføring, midlertidig opbevaring, om nødvendigt
Huset for Europæisk Histories bidrag: Alle nødvendige fysiske aktiver: udstillingsgenstande, udstillingstekster på 2 eller 3 sprog (engelsk + 1 eller 2 lokale sprog), udstillingsmontrer, installationer, design, audiovisuelt udstyr og belysningsudstyr
Partnerskab: Huset for Europæisk Historie vil gerne indgå i et samarbejde med værtsmuseet for at supplere udstillingen med arrangementer og yderligere udstillingselementer.

 

Kontakt: Raluca Neamu – projektleder, vandreudstilling / e-mail – telefon: +32 47 47 01 435