Back to top
Den sidste kulvogn
Vesttyskland, 1976
Stål
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Bochum, Tyskland

Den "sidste kulvogn" er et billede på nedgangen i den veletablerede sværindustri i det kapitalistiske Europa. Denne industri, der engang havde været en drivende kraft bag efterkrigstidens økonomiske boom i Europa, blev fra 1970'erne gradvist erstattet af industrierne hos billigere internationale konkurrenter såsom Taiwan, Sydkorea og Brasilien. Europæiske lande måtte nu ty til atomkraft for at blive mindre afhængige af udenlandsk olie.