Back to top
"Portrait de Monsieur et Madame Georges Hobé" (Portræt af hr. og fru Georges Hobé)
Belgien, anden halvdel af det 19. århundrede
Gustave Vanaise (1854-1902)

Ordet " bourgeoisi ", som stammer fra fransk, beskriver en ny social kategori, som voksede frem af de sociale forandringer, som den industrielle revolution havde medført. De var økonomisk uafhængige, uddannede og tilkæmpede sig politiske rettigheder, og de var således drivkraften bag de økonomiske og politiske forandringer.