Back to top
"Abort. Hvornår får kvinder lov at bestemme?"
Belgien, 1976
Bladforside
Reproduktion
Institut d’Histoire Ouvrière Économique et Sociale, Seraing, Belgien

Kvinder satte op gennem 1970'erne i stigende grad spotlight på den fortsatte ulighed mellem kønnene. Selv om de fleste havde stemmeret, blev de stadig udsat for forskelsbehandling, og deres frihed var begrænset både i det offentlige og private liv. Feminisme dukkede op som en aktiv kraft, og bevægelsen håbede på at nedbryde den patriarkalske dominans og skabe ægte lige samfund.