Back to top
De allieredes ledere grunder over Europa
London, Det Forenede Kongerige, 1945
Karikaturtegning
Reproduktion
Punch, London, Det Forenede Kongerige

Grænserne blev lagt om, og hele befolkningsgrupper blev tvangsflyttet. De vestallierede accepterede, at Polens grænser blev rykket vestpå, og at Sovjetunionen beholdt kontrollen over de baltiske lande. Også i Italien, Bulgarien, Rumænien, Ungarn og Tjekkoslovakiet skete der grænseændringer. Tyskland og Østrig blev inddelt i besættelseszoner.