Back to top
Partisaner (Den nationale befrielseshær)
Jugoslavien, 1942-1945
Fotografi
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Kroatien

Efterhånden som nazisternes tyranni og brutalitet udløste fordømmelse og afsky, voksede modstanden i de besatte lande. Den antog forskellig form i forskellige områder og spændte lige fra regulære militære sammenstød i Grækenland, Polen, Jugoslavien og Sovjetunionen til civil modstand andre steder.