Back to top
Dan Mladosti

Dan Mladosti

(Youth Day)

Novi kolektivizem (NK)

Slovenske Socialistiske Republik, Jugoslavien, 1987