Back to top
"Håndmaske" - Anna Vasof (født 1985), Wien, Østrig, marts 2020, Keramik og elastikbånd
© Huset for Europæisk Historie, Bruxelles, Belgien

Pandemien

Covid-19-pandemien har blotlagt menneskehedens sårbarhed og sat den europæiske solidaritet på prøve.

I begyndelsen af pandemien reagerede de europæiske lande hver for sig ved at lukke deres grænser, begrænse rejsefriheden og indskrænke de borgerlige frihedsrettigheder. Kritikere frygter, at de grundlæggende frihedsrettigheder kan blive begrænset på længere sigt.

Men midt i alle disse genvordigheder skabte almindelige mennesker en bølge af solidaritet. I mellemtiden mødtes medlemsstaterne og EU-institutionerne og nåede til enighed om et genopretningsprogram uden fortilfælde, der skal hjælpe de lokalsamfund og økonomier, der er hårdest ramt af pandemien.