Back to top

Jernbaneminder

En fælleseuropæisk indsamlingsaktion om formative jernbaneoplevelser på tværs af kontinentet

I 2021 fejrer vi det europæiske år for jernbanetransport. EUROPALIA-programmet "Trains & Tracks" vil undersøge togets indvirkning fra et kunstnerisk og samfundsmæssigt perspektiv. Som et bidrag til EUROPALIA-programmet Trains & Tracks gennemfører Huset for Europæisk Historie en fælleseuropæisk onlineindsamling af personlige historier om togrejser på tværs af nationale grænser som en fælles formativ europæisk oplevelse. Vi vil således samle og sammenligne fælles erfaringer fra hele kontinentet og fremhæve en lang række perspektiver på bevægelse, mobilitet og den europæiske dimension af debatten om togenes historiske og nutidige rolle i Europa.

Har du lyst til at lave en kort videooptagelse om dette emne? Læs baggrundsoplysningerne, spørgsmålene og de tekniske specifikationer.

Museumsteamets interviewserie

Interview series by the museum team II