Back to top

GÅ PÅ OPDAGELSE

Huset for Europæisk Historie er for alle. Her får du nye indsigter, du bliver udfordret, du skal tænke, men vigtigst af alt får du mulighed for at stille spørgsmål. Vores udstillingsgallerier, hjælpemidler, aktivitetsområder, programmer og arrangementer er udformet på en sådan måde, at du kan udforske aspekter af europæisk historie på alle niveauer. Museets undervisningstilbud tager afsæt i et tværeuropæisk perspektiv, som undersøger de europæiske folks historiske erindringer, forskellige erfaringer og fællestræk, og hvordan disse knytter an til vore dage. 

Samarbejde med forskellige grupper og samfund er en vigtig del af museets virke. Vi ønsker at række ud til ekstraordinære mennesker, både tæt på og langt væk, gennem skræddersyede besøg og særprogrammer. Du er velkommen til at sende os specifikke anmodninger, og vi vil gøre vores bedste for at gøre museet tilgængeligt for dig.

FAMILIER

Se museets familietilbud. Vi har programmer for børn mellem 8 og 12 år og deres forældre.

OUTREACH

Se vores projekter for lokalsamfund og svært tilgængelige målgrupper på nationalt og internationalt plan.