Back to top

Gennem linsen på ...

Ved første øjekast ser der ikke ud til at være megen forbindelse mellem julefreden i 1914 og nogle hengemte genstande på et museum. Det samme kan selvfølgelig siges om holocaust og Europas grænser. Men disse vidt forskellige begivenheder og emner har alle bidraget på hver deres unikke måde til at forme Europa og de samfund, vi lever i nu. De er alle en del af det samme puslespil, som Huset for Europæisk Historie vil vise frem for sine besøgende i 2022.

Omtrent hver anden måned i hele året vil Huset for Europæisk Historie være vært for syv læringsarrangementer, som fokuserer på vidt forskellige emner, der er uløseligt forbundet med vores verdensdels historie. Arrangementsserien bærer titlen "Gennem linsen på ...".

Arrangementskalenderen (se nedenfor) indeholder flere oplysninger om de valgte emner og datoer.

Historiefortællerne

Ved disse arrangementer vil øjenvidner, historikere, kunstnere og aktivister fra forskellige områder dele deres historier og synspunkter. Sammen med dem vil deltagerne undersøge og opleve forskellige emner på særligt udvalgte dage, til festivaler eller mindehøjtideligheder.

Der vil blive anvendt en række forskellige læringsformer som gæsteforelæsninger, digitale udstillinger og optagelse af mundtlige vidneudsagn.

Forskellige linser, fordi ...

Forskellige linser med forskelligt fokus giver forskellige synspunkter. Ved at anbringe forskellige linser på det kamera, hvorigennem en tidsepoke betragtes, vil deltagerne blive i stand til at stille skarpt på afgørende øjeblikke i den europæiske historie og få nye perspektiver og indsigter.

Målet er, at alle deltagere skal føle sig som en kurator, der bidrager til museets fortælling. Deres stemme vil blive hørt, og deres udtalelser vil blive respekteret. Og det allermest interessante vil være at sammenflette deres personlige historier med den store fortælling i Huset for Europæisk Historie.

Deltagelse i arrangementerne

På grund af de konstant skiftende krav som følge af covid-19 har Huset for Europæisk Historie åbnet alle mulige kontakt- og kommunikationskanaler. Med støtte fra ny digital infrastruktur forsøger Huset at ophæve grænserne mellem det digitale og fysiske. Alle arrangementer er således hybride – de kan tilgås både online og ved fysisk fremmøde. Uanset hvordan du vælger at deltage – ved personligt fremmøde på museet eller opkobling hjemmefra – vil museets personale sørge for, at du får så meget som muligt ud af arrangementet.

Huset for Europæisk Historie vil give flere oplysninger på sine sociale medieplatforme. Tættere på datoen for hvert arrangement vil der også blive lanceret websider med et program og flere oplysninger om emnet og mulighederne for deltagelse.

 

  • 23. januar 2022           Set ud fra overlevende fra holocausts synspunkt - UDSAT
  • 19. februar 2022         Jul i skyttegravene set ud fra historikeres synspunkt
  • 8. maj 2022                 Europa set ud fra unge borgeres synspunkt
  • 4. juni 2022                 Set ud fra stolte tilhængeres synspunkt siden1850
  • Oktober 2022              De europæiske grænser set ud fra rejsendes synspunkt
  • November 2022          Glemte genstande set ud fra skattejægeres synspunkt
  • December 2022          Menneskerettigheder set ud fra deres forkæmperes synspunkt