Back to top

Rodinné badatelské koutky budou otevřeny celé léto!

Rodinné badatelské koutky

V rodinných badatelských koutcích se děti v doprovodu princezny Európy a jejího bratra Kadma vydají na cestu časem. Na této interaktivní „objevitelské“ trase se děti formou hry seznámí s expozicí Domu evropských dějin. Badatelské koutky jsou určeny pro děti ve věku od šesti do deseti let a jsou rozmístěny na čtyřech podlažích muzea. Děti v nich mohou brát do ruky různé speciálně upravené exponáty, hlasovat na jednoduchých hlasovacích zařízeních a hrát interaktivní hry, které navazují na muzejní expozici.

Nabízené aktivity

Děti během zábavných aktivit řeší různé úkoly. Rovněž se mohou přirozeně vcítit do lidí, o nichž výstavy hovoří, a uvědomit si, že mnoho problémů je aktuálních i dnes. Díky rodinným badatelským koutkům a nabízeným aktivitám si mohou malé rodinné skupiny povídat o tom, co viděly a co se dozvěděly při prohlídce výstavních sálů.

Malí návštěvníci tak mohou absolvovat prohlídku zábavnou formou. Rodiny mohou evropskou historii poprvé objevovat doslova všemi smysly.  Je možné si zahrát na cestovní kancelář v 60. letech 20. století a vyzkoušet si při tom různé role, poté zavítat do kostymérny nebo si představit, jak roboti a ponorky jednou změní náš svět.

Otevírací doba

V létě je možné badatelské koutky navštívit v běžné otevírací době muzea. Některé aktivity, jako jsou zkoušky historických kostýmů a hra na cestovní kancelář, probíhají v těchto časech:

ve středu od 14:00 do 17:00

v sobotu a neděli od 10:30 do 11:30 a od 14.00 do 17:00