Back to top

Muzeum opět nabízí skupinové aktivity

Od pondělí 14. března bude Dům evropských dějin postupně opět nabízet skupinové aktivity.

Bylo tak rozhodnuto poté, co se zlepšil stav veřejného zdraví, pokud jde o pandemii COVID-19, a příslušné belgické orgány a Evropský parlament postupně ruší a uvolňují příslušná opatření a omezení.

Postupný návrat k aktivitám muzea bude probíhat následovně:

  • Komentované prohlídky stálé expozice budou pro veřejnost opět zahájeny v pondělí 14. března.
  • Od pondělí 28. března budou komentované prohlídky stálé expozice  k dispozici i pro základní a střední školy.
  • Polední prohlídky stálé expozice budou pro veřejnost obnoveny v úterý 15. března.
  • Od soboty 30. dubna bude muzeum nabízet prohlídky své dočasné výstavy Když zdi mluví a semináře pro školy spojené s touto výstavou budou k dispozici od pondělí 9. května.
  • Semináře pro školy na téma lidských práv bude muzeum opět nabízet od čtvrtka 22. září.

Prohlídky s výkladem a semináře trvají 90 minut. Nabízíme je ve francouzštině, angličtině, nizozemštině a němčině. Polední prohlídky trvají 45 minut a provádíme je pouze v angličtině. Všechny aktivity jsou, stejně jako vstup do muzea, zdarma.

Skupiny, které mají o tyto aktivity zájem, si musí návštěvu rezervovat elektronicky nejméně čtyři týdny před plánovaným datem návštěvy. Doporučujeme ověřit si dostupnost aktivity v požadovaném termínu a rezervovat návštěvu s dostatečným předstihem před požadovanými čtyřmi týdny. Pouze u poledních prohlídek není rezervace nutná a návštěvníci se jednoduše dostaví před začátkem prohlídky.