Back to top

Evropa s vnitřními hranicemi?

V rámci naší iniciativy #MakeCovidHistory dokumentujeme projevy stesku a osamělosti, s nimiž bylo možné se setkat u bývalých hranic.

K jedné spontánní akci došlo 20. března 2020 na polsko-české hranici. Města Cieszyn a Český Těšín, běžně zcela propojená mosty přes řeku Olši, byla hraničními kontrolami rozdělena. Rodiny, přátelé a kolegové byli náhle od sebe odloučeni.

Skupina polských obyvatel na to zareagovala vytvořením osmimetrového transparentu s nápisem v češtině: „Stýská se mi po tobě, Čechu“.

Jako odpověď vyrobili Češi na druhé straně hranice ještě téhož dne transparent se slovy: „I ja za tobą Polaku“ („I mně po tobě, Poláku“).

Následujícího rána přibyl na české straně další banner v češtině: „Chybíte nám, Poláci!“

„Zde si můžete přečíst další příběhy v rámci projektu Make Covid History“

Fotografie: Stefan Mańka, Cieszyn, Polsko

 

GALLERY