Back to top

Dekódování ukrajinského konfliktu

Po únorové invazi Ruska na Ukrajinu se Dům evropských dějin rozhodl zadat odbornou rešerši, která by do této krize vnesla více světla a veřejnosti by pomohla lépe pochopit, co všechno je na Ukrajině v sázce. Tento úkol byl svěřen Kristina Zmejauskaitė, doktorandce na katedře historie Dublinské městské univerzity, která k tomuto tématu shromáždila asi 20 článků a přednášek.

V našem projektu se snažíme návštěvníkům Domu evropských dějin tuto válku přiblížit pomocí historie a vzpomínek.

Usilovali jsme o to, aby shromážděné materiály poskytovaly více úhlů pohledu a byly faktograficky správné, nicméně zpracované přístupnou formou. Součástí zadání byl požadavek, že vybrané materiály se musí zabývat konkrétními otázkami, například: Jak je historie využívána v aktuálním kontextu? Kdo se k ní utíká a proč? Jak úspěšně? 

Materiály musely splňovat i další kritéria. Články a přednášky musely klást důraz na paměť a historii a diskuzi měly pokud možno zasadit do celoevropského kontextu. Dále jsme si přáli, aby autoři pocházeli z různých zemí a aby spíš než osobní pohled nabídli analytický rozbor situace. Naopak volba příspěvků neměla být omezena jazykově.

Materiály musely být vydány nebo zveřejněny na internetu během posledních pěti let, musely pocházet z jasně identifikovatelných a spolehlivých zdrojů a obsahovat příspěvky uznávaných historiků a vědeckých pracovníků.

Seznamte se s výsledky rešerše:

 

Autorská práva k fotografii: Valentin Kundeus, Adobe Stock – „Památník nezávislosti před ukrajinskou vlajkou“