Back to top

Dějiny jinými očima

Jaký je vztah mezi vánočním příměřím v roce 1914 a muzejními exponáty, kolem kterých návštěvníci procházejí bez povšimnutí?  A co spojuje holokaust a evropské hranice?  Tyto události, předměty a témata nemají na první pohled mnoho společného. Přesto však jedinečným způsobem přispěly k utváření Evropy, tak jak ji známe dnes. Jsou to střípky v mozaice, kterou bude Dům evropských dějin v roce 2022 postupně odkrývat svým návštěvníkům.

V průběhu roku se v přibližně dvouměsíčních intervalech uskuteční sedm vzdělávacích akcí, které se budou zaměřovat právě na takto různorodá témata, neodmyslitelně spjatá s dějinami našeho kontinentu. Cyklus ponese název „Dějiny jinýma očima“ a 

podrobnosti o datech konání a tématech jednotlivých akcí se dozvíte v kalendáři níže.

Vypravěči

O své příběhy a názory se s účastníky podělí pamětníci, historikové, umělci a aktivisté z různých oblastí.  Spolu s nimi se budou účastníci seznamovat s různými tématy na akcích pořádaných ve dnech, kdy si připomínáme důležité historické události.

Jednotlivé akce budou mít formu přednášek, digitálních výstav nebo záznamů vyprávění pamětníků.

Různé perspektivy

Dějiny lze vnímat z nejrůznějších pohledů. Zkusme se podívat na dějinné události očima někoho jiného: mnohé věci uvidíme v jiném světle a z jiné perspektivy.

Každý účastník se tak stane spolutvůrcem expozice našeho muzea. Zajímá nás pohled každého z nich a názor každého plně respektujeme. Součástí příběhu, který Dům evropských dějin vypráví, se tak může stát i vyprávění jeho návštěvníků.

Zapojte se!

V době koronavirové krize, která neustále nabývá nových podob, nabízí Dům evropských dějin rozmanité možnosti kontaktu a komunikace. Za pomoci nové digitální infrastruktury se snaží prolomit pomyslnou bariéru mezi digitálním a fyzickým světem.   Všechny naše akce jsou proto koncipovány jako „hybridní“: je možné se jich zúčastnit jak prezenčně zde v muzeu, tak z pohodlí domova prostřednictvím internetu. Ať zvolíte ten či onen způsob, naši spolupracovníci udělají vše pro to, aby akce byly zajímavé a přínosné pro každého z vás.

Další informace bude Dům evropských dějin nabízet na sociálních sítích. Ke každému jednotlivému programu budou také spuštěny samostatné stránky s podrobnými informacemi o daném tématu a podmínkách účasti.

 

  • 23. ledna 2022            Očima přeživších holokaustu – ODLOŽENO
  • 19. února 2022            Vánoce v zákopech očima historiků
  • 8. května 2022            Evropa očima mladých občanů
  • 4. června 2022            Očima „duhových“ milenců od roku 1850
  • říjen 2022                    Evropské hranice očima cestujících
  • listopad 2022              Zapomenuté věci očima hledačů pokladů
  • prosinec 2022             Lidská práva očima jejich obránců